برند شخصی

“برند شخصی “یکی از نیازهای ضروری فعالیت حرفه ای در هزاره نام ها به شمار می آید،با “برند شخصی”،نام شما متمایز می گردد و می توانید موفقیت نام شخصی تان را در حرفه خود شاهد باشید.

برند سازمان

مهم ترین دارایی یک سازمان که آن سازمان را از دیگر سازمان ها متمایز می کند،منابع ،عملکرد و یا اعتبارآن نیست؛آنچه یک سازمان را از سازمانی دیگر متمایز می کند “برند” آن سازمان و ارزش “برند سازمان” نزد مخاطبان است.

برند محصول

محصولات نه بر پایه قیمت و نه بر اساس بسته بندی بلکه بر اساس جایگاه “برند محصول” نزد مشتریان ارزش گذاری شده و مشتری درباره خرید یا عدم خرید آن محصول بر پایه ارزش “برند” و نه فعالیت های بازاریابی تصمیم گیری می کند.

برند مکان

“برند مکان” نقش موثری در شکل گیری سفر،سرمایه گذاری و خرید ایفا می کند،ارزش ویژه یک “برندمکان” فرصت های سرمایه گذاری را برای شهرها و مشتریان را برای مجتمع های تجاری و مسکونی به ارمغان می آورد.

الفبای برند در “پ برند”…

برندهای برتر بر اساس پیروی از اصول برندسازی به موفقیت دست یافته اند؛الفبای برند سازی در آژانس برند پ برای موفقیت شما به کار گرفته می شود.

شناخت شرایط و ویژگی های بازار،رقبا و خواسته های مشتریان در کنار درک جایگاه و ارزش ذهنی یک برند نزد مشتریان گام نخست اجرای برنامه های برند سازی در “آژانس برند پ” به شمار می آید،کارشناسان ما بر اساس نتایج حاصل از این مطالعات نقشه بازار،نقشه ذهنی مشتریان،نقشه رسانه ها را تهیه و به مدیران ارشد برندها ارائه می نمایند.
مهم ترین رکن در حیات یک برند جایگاه یابی آن برند نسبت به رقبا و فراهم ساختن زمینه های تمایز پایدار و قابل قبول در بازار رقابت می باشد،گام دوم اجرای برنامه های برند سازی در “آژانس برند پ” طرح ریزی جایگاه موثر و پایدار یک برند با استفاده از اصول علم جایگاه یابی متناسب با “نوع محصول،چرخه عمر،مصرف کنندگان و…” به شمار می آید.
مهم ترین عنصر سازنده هر برند”جوهره” آن برند به شمار می آید،که از آن به DNA برند نیز یاد می کنند؛هویت سازی برند بر پایه جوهره متمایز و خاص آن برند می تواند حیاتی سرشار از موفقیت را در بازار رقم زند،گام سوم اجرای برنامه های برند سازی در “آژانس برند پ” طرح ریزی هویت و جوهره برندبه شمار می آید.
لوگو،شعار،رنگ سازمانی،هویت بصری،شنیداری ،کلامی و حسی یک برند در کنار عناصر سازنده دیگری همچون سبک تشریفات و ارتباط با مشتریان،مشارکت با دیگر برندها،مسئولیت اجتماعی و… از جمله قطعات و اجزاء یک برند به شمار می آیند که می بایست در چارچوبی یکپارچه،هماهنگ،موزون و در تبعیت از جوهره هویت و جایگاه برند طرح ریزی گردند.،گام چهارم اجرای برنامه های برند سازی در “آژانس برند پ” طرح ریزی اجزاء و عناصر یک برندبه شمار می آید.
یک برند موفق نیازمند به یک نظام راهبری و مدیریت جامع و یکپارچه می باشد،،گام پنجم اجرای برنامه های برند سازی در “آژانس برند پ” تدوین نظام جامع مدیریت برند و اسنادی همچون Brandbook,Brandplan و … برای فراهم ساختن زمینه مدیریت استراتژیک و یکپارچه برند به شمار می آید.
ساخت برندتان را شروع کنید

برای ساختن برندتان چه برنامه ای دارید؟رقبا منتظر شما نخواهند ماند

“پ برند” با بهره گیری از دانش و تجربه در مسیر “برندسازی” از شروع تا پیروزی همراه شماست…ساخت برندتان را شروع کنید

از نگاه خبرگان

در کسب و کار برای ساختن محصولات بهتر پول در نمی آورید بلکه پول می سازید تا برند بهتری بسازید.
لورا ریس, Ries&Ries
مالکیت برندی که ساخته می شود متعلق به مخاطبان آن است.
آل ریس, Ries&Ries
در بازاریابی اولین بودن بهتر از بهترین بودن است.
جک تروت
رقبای خود را زیر نظر بگیرید و استراتژی پویا و متغیر داشته باشید
فیلیپ کاتلر

استاندارد ارزش گذاری برند

iso10668

“آژانس برند پ” نظام مدیریت و ارزش گذاری برند را بر اساس استاندارد iso10668 تدوین و گواهی نامه استقرار این ایزو را از طریق مراجع بین المللی صادر می نماید.

مشتریان”پ برند”